Schadehulp

Wat vervelend dat uw caravan of vouwwagen schade heeft opgelopen. Wij helpen u graag om deze schade zo snel mogelijk af te wikkelen.

Meldt uw schade
online schade melden

Direct hulp nodig bij schade?

Neem voor ernstige schade onderweg en/of benodigd vervangend verblijf direct contact op met de a.s.r. alarmcentrale. 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar.

a.s.r. alarmcentrale

Schademeldingsformulier

Bij schade zonder spoed is het invullen van het online schadeformulier voldoende. Heeft u vragen of komt u er online niet uit? Neem gerust contact met ons op.  

Uw gegevens

Uw gegevens worden vastgelegd bij de Stichting CIS te Zeist. Doel hiervan is de risico’s te beheersen en fraude tegen te gaan

(zie www.stichtingcis.nl).


Fraudebestrijding

In uw en ons belang controleren wij iedere claim op waarheid. Dat is nodig om deze verzekering ook in de toekomst betaalbaar

te houden en aan te kunnen bieden. Is er fraude in het spel dan kunnen we een aantal maatregelen nemen, zoals:

- de schade niet vergoeden;

- de verzekering beëindigen;

- fraudemelding doen bij stichting CIS.


Ondergetekende verklaart:

- Kennis te hebben genomen van dit formulier en deze volledig en naar waarheid te hebben ingevuld;

- dat met dit formulier alle gevraagde gegevens worden meegestuurd en eventueel nog ontbrekende gegevens zo spoedig mogelijk worden toegestuurd. Als alle informatie is ontvangen, kan de omvang van de schade en het recht op vergoeding worden vastgesteld.

Handige checklist bij een aanrijding

Met de caravan betrokken bij een ongeval? De schrik zit er misschien goed in. Eenzijdig of tweezijdig: pak deze handige checklist erbij. Dan heeft u direct een overzicht welke zaken u direct moet regelen en welke kunnen wachten tot een later moment.